Rejestracja konta w systemie Dentoro.pl

Rejestracja konta do zarządzania gabinetem stomatologicznym w systemie Dentoro.pl jest bardzo prosta i wymaga podania minimalnej ilości danych. Konto jest gotowe do pracy chwile po dokonaniu rejestracji.

#1

Aby założyć konto należy wejść na stronę dentoro.pl i skorzystać z menu w prawym górnym rogu ekranu. Klikamy ZAREJESTRUJ GABINET.

#2

W nowym oknie przeglądarki pojawi się okno rejestracji gabinetu. Wpisujemy niezbędne dane, czyli:

 • Imię i Nazwisko osoby rejestrującej konto;
 • Adres email który będzie loginem dla administratora/właściciela gabinetu stomatologicznego;
 • Hasło (hasło musi składać się minimum z 8 znaków, w haśle musi być minimum jedna cyfra i jedna wielka litera);
 • Nazwa gabinetu stomatologicznego;

Aby utworzyć konto należy zaakceptować regulamin korzystania z systemu Dentoro.pl

Po wypełnieniu danych klikamy guzik ZAREJESTRUJ

#3

Po utworzeniu konta, zostaniemy automatycznie zalogowani do Dentoro.pl. System standardowo po zalogowaniu wyświetla widok terminarza na aktualny dzień.

Na pierwszym ekranie zobaczymy jeden nowo utworzony terminarz koloru niebieskiego o nazwie „STANOWISKO 1”

#4

Pierwszym krokiem jaki należy zrobić po utworzeniu konta jest wypełnienie danych gabinetu stomatologicznego. Dane ustawiamy korzystając z menu po prawej stronie USTAWIENIA / GABINET

Zakładka GABINET składa się z trzech elementów i należy uzupełnić następujące dane:

DANE GABINETU (obszar zaznaczony zieloną ramką)

 • Nazwa Gabinetu – Jest wpisywana na karcie pacjenta, oraz wyświetlana w wiadomościach/powiadomieniach SMS oraz email .
 • Ulica, Nr, Kod pocztowy, Miejscowość – Jest wpisywana na karcie pacjenta.
 • Telefon – Numer telefonu gabinetu jest podawany jako numer kontaktowy dla pacjentów (numer dodawany do wysyłanych wiadomości SMS oraz email).
 • Telefon zastępczy – Dodatkowy numer telefonu.
 • Email – jest to adres który został podany podczas rejestracji konta. Adres został przypisany do konta administratora i nie można go zmienić.
 • NIP, Regon – Dane księgowe wymagane dla rozliczeń (numer Regon nie jest wymagany)

CZAS PRACY (obszar zaznaczony pomarańczową ramką)

Obszar dotyczący czasu pracy odpowiada za aktywny przedział czasowy na terminarzach/stanowiskach w danym gabinecie.  Aby włączyć/wyłączyć dany dzień wystarczy odpowiednio ustawić przełącznik kolor niebieski opcja aktywna, kolor szary opcja nieaktywna.  Przy ustalaniu godzin pracy gabinetu należy pamiętać, że terminarz pozwala ustalać minimalny czas trwania wizyty na 15 minut.

PRZERWA – opcja służy do ustalenia przerwy w czasie pracy gabinetu. Przedział czasowy zarezerwowany dla przerwy zostanie zaznaczony szarym kolorem na terminarzu i uniemożliwi zarezerwowanie wizyty pacjenta w tym czasie.

UWAGA – Opcja ZASTOSUJ DLA WSZYSTKICH służy do ustawienia takich samych godzin pracy dla wszystkich terminarzy w gabinecie. Należy ją włączyć gdy ustawiamy dane pracy gabinetu po raz pierwszy. Jeśli posiadamy więcej niż jeden terminarz i chcemy aby terminarz miał inny przedział czasowy należy ustawić czas pracy indywidualnie dla każdego terminarza za pomocą opcji USTAWIENIA / TERMINARZE

POWIADOMIENIA (obszar zaznaczony niebieską ramką)

Powiadomienia to globalna opcja dla gabinetu i dotyczy wysyłanych automatycznie oraz za pomocą zakładki WIADOMOŚCI informacji dla pacjentów gabinetu. Wyłączenie opcji w tym miejscu zablokuje wszystkie inne opcje dotyczące powiadomień w systemie.

 • Powiadomienia SMS – Wł./Wył. opcję automatycznego wysyłania przypomnienia o wizycie. Powiadomienia wysyłane są automatycznie dzień przed zaplanowaną wizytą.
 • Powiadomienia Email – Wł./Wył. opcję automatycznego wysyłania przypomnienia o wizycie. Powiadomienia wysyłane są automatycznie dzień przed zaplanowaną wizytą.
 • Rezerwacja online dla pacjentów – Wł./Wył. opcję która pozwala pacjentom gabinetu na rezerwację wizyt przez internet.

WAŻNE

Aby ustawienia zostały zatwierdzone należy kliknąć niebieski guzik ZAPISZ w prawym dolnym rogu ekranu

dentoro rejestracja konta gabinetu
dentoro rejestracja konta gabinetu
dentoro rejestracja konta gabinetu
dentoro rejestracja konta gabinetu