Jak obsługiwać wizyty – Dokumentacja Elektroniczna Dentoro

Aby wypełnić kartę danej wizyty stomatologicznej należy w widoku terminarza (dzień lub tydzień) wybrać wizytę. I z menu wizyty wybrać opcję PRZEJDŹ DO WIZYTY.

#1

Opcja PRZEJDŹ DO WIZYTY przenosi nas do aktualnego stanu uzębienia wybranego pacjenta. Aby włączyć tryb edycji wizyty wybieramy ząb którego będzie dotyczyć wybrana wizyta.

#2

Okno edycji wizyty podzielone jest na 2 rodzaje procedur stomatologicznych które można wykonać na każdej wizycie.

  • Procedury na zębach – są to procedury które możemy zaznaczyć na poszczególnych elementach zęba. Każdy zaznaczony obszar zęba zostanie uwzględniony odpowiednim kolorem w stanie uzębienia pacjenta.
  • Procedury do wizyty – są to procedury które wykonuje się podczas leczenia stomatologicznego, ale nie są zaznaczane na uzębieniu pacjenta. Wszystkie wykonane procedury do wizyty są zapisywane w karcie pacjenta.

#3

Aby dodać procedurę stomatologiczną do wizyty należy ją wybrać z listy dostępnych procedur. Opcja USTAWIENIA / PROCEDURY pozwala na dodawanie nowych procedur i edycję procedur już dodanych do systemu.

PROCEDURY NA ZĘBACH (ramka koloru niebieskiego)

Aby dodać procedurę należy wybrać procedurę z listy przewijanej. Dla szybszego wyszukiwania procedur warto skorzystać z opcji SZUKAJ – wystarczy podać fragment nazwy, numer kodu lub numer ICD-9-CM. Lista filtrowana jest na bieżąco i wyświetla tylko procedury z fragmentem podanym w opcji SZUKAJ.

Zaznaczona procedura na liście, zostanie podświetlona kolorem niebieskim. Kolejnym krokiem jest zaznaczenie obszarów na grafice zęba z lewej strony okna edycji wizyty. Zaznaczenie pierwszego obszaru zęba doda do karty wizyty (prawa kolumna SZCZEGÓŁY WIZYTY) informację o procedurze stomatologicznej która została wykonana w trakcie wizyty. Możemy zaznaczyć dowolną ilość obszarów na grafice zęba.

Edycja wizyty pozwala zaznaczyć kilka procedur na jednym zębie – zasada działania – wybieramy procedurę i zaznaczamy ją na obszarach zęba. W razie błędnego zaznaczenia procedury możemy anulować procedurę klikając w ikonę „X” w prawym górnym rogu opisu wizyty w prawej kolumnie SZCZEGÓŁY WIZYTY. Nadpisanie procedury inną procedurą też spowoduje usunięcie opisu wcześniejszej procedury z kolumny SZCZEGÓŁY WIZYTY.

WAŻNE – pojedynczy obszar zęba może być zaznaczony tylko jedną procedurą (jednym kolorem), każda wcześniej zaznaczona procedura na elemencie zęba zostanie nadpisana ostatnio dodaną procedurą.

PROCEDURY DO WIZYTY (ramka koloru czerwonego)

Aby dodać procedurę należy wybrać procedurę z listy przewijanej. Dla szybszego wyszukiwania procedur warto skorzystać z opcji SZUKAJ – wystarczy podać fragment nazwy, numer kodu lub numer ICD-9-CM. Lista filtrowana jest na bieżąco i wyświetla tylko procedury z fragmentem podanym w opcji SZUKAJ.

Zaznaczenie procedury na liście automatycznie doda ją do prawej kolumny SZCZEGÓŁY WIZYTY. W razie błędnego zaznaczenia procedury możemy ją usunąć z wizyty klikając w ikonę X w prawym górnym rogu opisu procedury w prawej kolumnie SZCZEGÓŁY WIZYTY.

SZCZEGÓŁY WIZYTY

#4

Każdą procedurę na liście SZCZEGÓŁY WIZYTY można ręcznie edytować. Edycja pozwala na indywidualny komentarz do wykonanej procedury. Aby edytować opis procedury klikamy na ikonkę ołówka lub opis procedury. Aktywowanie edycji wyświetli dodatkowe menu które pozwala na pogrubienie, podkreślenie lub zmianę koloru czcionki opisu procedury. WAŻNE aby każdy ręcznie zmieniony opis zapisać czerwonym guzikiem ZAPISZ który wyświetla się w chwili aktywowania trybu edycji ręcznej opisu procedury stomatologicznej.

Dla usprawnienia pracy wszystkie opisy procedur można indywidualnie dostosować do wymagań swojego gabinetu korzystając z menu USTAWIENIA/PROCEDURY

Aby zatwierdzić wszystkie procedury wykonane na danej wizycie klikamy guzik ZATWIERDŹ. Okno edycji wizyty zostanie zamknięte, wykonane procedury pojawią się na stanie uzębienia pacjenta. W celu zakończenia wizyty należy kliknąć czerwony guzik ZAKOŃCZ WIZYTĘ.

WAŻNE – opcja ZAKOŃCZ WIZYTĘ zablokuje edycję procedur dla tej wizyty i nie pozwoli np, uzupełnić opisu dla tej wizyty w późniejszym terminie. Jeśli nie zakończymy wizyty mamy czas do końca dnia aby ewentualnie wrócić do tej wizyty i uzupełnić opis wykonanych procedur. Każda wizyta zostanie automatycznie zamknięta o godzinie 23:59 dnia w którym została zaplanowana. Późniejsza edycja opisu dla zamkniętej wizyty możliwa jest tylko za pomocą opcji DODAJ KOMENTARZ w KARTA PACJENTA / WIZYTY

obsługa wizyty stomatologicznej
obsługa wizyty stomatologicznej
elektroniczna dokumentacja stomatologiczna
elektroniczna dokumentacja stomatologiczna