Jak wystawić e-receptę ?

W związku z trwającymi pracami nad integracją systemu dentoro z platformą P1 oraz dodaniem opcji e-recepta która będzie generowana z panelu systemu. Przedstawiamy tymczasowe rozwiązanie jak wygenerować e-receptę korzystając z bezpłatnego systemu Ministerstwa Zdrowia – gabinet.gov.pl

Aktywacja opcji e-recepta

Aby mieć możliwość wystawiania e-recept musisz być zarejestrowany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL). Jeśli jeszcze nie masz konta kliknij tutaj: https://rpwdl.csioz.gov.pl/User/Register
Po udanej rejestracji i zalogowaniu się do konta należy wybrać z bocznego menu WNIOSKI i Utworzyć Wniosek o założenie konta w P1 i wygenerowanie certyfikatów. Zobacz film jak poprawnie wygenerować certyfikaty TLS i WSS.

Jak wystawić e-receptę

Lekarz zatrudniony w gabinecie medycznym musi posiadać profil zaufany lub podpis elektroniczny, aby móc wystawić e-receptę. Nie jest wymagany osobny certyfikat dla każdego lekarza, wystarczy jeden certyfikat dla podmiotu leczniczego, w którym lekarz świadczy usługi medyczne.
Zobacz video jak wystawić e-receptę

Sposoby podpisu e-recepty przez lekarza

Lekarz może podpisać e-receptę na trzy sposoby:

  • Profilem zaufanym, który można założyć na pz.gov.pl
  • Podpisem z PUE-ZUS, którego lekarze używają także do wystawienia elektronicznych zwolnień lekarskich
  • Podpisem kwalifikowanym, który można zdobyć na rynku komercyjnym

Konfiguracja konta gabinet.gov.pl

Poniższy film przedstawia jak skonfigurować konto w aplikacji ministerstwa zdrowia gabinet.gov.pl